เครื่องหมาย อักษรย่อ พุทธภาษิต และปรัชญาของโรงเรียน
 • 21 November 2018 16:45
 • 975
 • 0
เครื่องหมายของโรงเรียน อักษรย่อ : ส.ร. สีธงประจำโรงเรียน ฟ้า - ขาว   ปรัชญาของโรงเรียน"ปญญา นรานํ รตนํ"ปัญญาเป็นแก้วของนรชน   พุทธภาษิตประจำโรงเรียนบทนี้ หมายความว่า"ไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐสำหรับมนุษย์ เสมอเหมือนปัญญา"
อ่านต่อ
ทำเนียบผู้บริหาร
 • 21 November 2018 13:43
 • 885
 • 0
ทำเนียบผู้บริหาร   นางสาวอุบล  สุรทิณฑ์2496-2499 นางจิรวัสส์  นาคเสวต2499-2502 นางสาวสุดารัตน์  จันทร์รัตน์2502-2503 นางสาโรจน์  จิตรื่น2503-2512 นางสำรวล  อ่ำพันธุ์2512-2518 นางสาวเอกจิต
อ่านต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีระนอง
 • 21 November 2018 11:02
 • 467
 • 0
เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีระนอง ทำนอง/เนื้อร้อง :  อร่าม ขาวสะอาด   พวกเราเหล่าโรงเรียนสตรีจังหวัดระนอง หมายใจปองผูกพันรักสามัคคีสัมพันธ์ ดุจดังสายโลหิตสายเดียวกัน สมานฉันท์ผูกพันด้วยกันทุกคน   สิ่งใดให้ความดีสตรีจังหวัดระนอง ทุกคน
อ่านต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน
 • 6 November 2018 14:01
 • 1475
 • 0
ผู้บริหารโรงเรียน         นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง         นางจุลนิษฐ์ ซังธาดารองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง   นางศวิตา แสงเพชรรองผู้อำนวยการโรงเรีย
อ่านต่อ
แผนที่โรงเรียน
 • 6 November 2018 09:41
 • 695
 • 0
โรงเรียนสตรีระนอง ตั้งอยู่ที่ 9 ถนน ดับคดี ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000  
อ่านต่อ
ข้อมูลทั่วไป
 • 6 November 2018 01:49
 • 1949
 • 0
โรงเรียนสตรีระนอง ที่ตั้ง เลขที่ ๙  ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔ โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๑๑๔๘๔ โทรสาร ๐๗๗-๘๒๑๔๙๘ e-mail : streeranong2010@gmail.com  website http://www.strn.ac
อ่านต่อ