ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และกำหนดการมอบตัว
 • 19 May 2020 17:31
 • 4644
 • 0
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563   กำหนดการมอบตัว วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ม. 1
อ่านต่อ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารในการศึกษาทางไกล
 • 15 May 2020 23:20
 • 5639
 • 0
ช่องทางการติดต่อสื่อสารในการศึกษาทางไกล ห้อง นักเรียน  ผู้ปกครอง  ม.1/1     http://line.me/ti/g/aeaM4D34HO  http://line.me/ti/g/0vvCZaf36r ม.1/2        https://line
อ่านต่อ
สำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์
 • 13 May 2020 17:17
 • 2170
 • 0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ต้องการสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอให้ผู้ปกครอง ที่มีความต้องการ "กล่องทีวีดิจิตอลและ/หร
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัคร นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
 • 2 May 2020 12:02
 • 2639
 • 0
โรงเรียนสตรีระนอง รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ในระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึง 12 พฤษภาคม 2563 โดย สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางคือ  1. สมัคร Online (ช่องทางหลัก) หมดเขตรับสมัคร &n
อ่านต่อ
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีระนอง
 • 14 February 2020 16:23
 • 1825
 • 0
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE
อ่านต่อ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
 • 14 February 2020 16:11
 • 1611
 • 0
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 ก
อ่านต่อ
ตารางเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น
 • 29 October 2019 08:56
 • 3090
 • 0
ตารางเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรีระนอง<Update 29/10/2562>ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 <Download PDF> <Download รูปภาพ> ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 <Download PDF> <Download รูปภาพ> ระดับชั้น มัธยมศึกษ
อ่านต่อ
ตารางเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 <Update 07/05/2562>
 • 4 May 2019 21:04
 • 9098
 • 0
ตารางเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรีระนอง<Update 07/05/2562>ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 <Download> ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 <Download> ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 <Download> ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 <Down
อ่านต่อ
เครื่องหมาย อักษรย่อ พุทธภาษิต และปรัชญาของโรงเรียน
 • 21 November 2018 16:45
 • 975
 • 0
เครื่องหมายของโรงเรียน อักษรย่อ : ส.ร. สีธงประจำโรงเรียน ฟ้า - ขาว   ปรัชญาของโรงเรียน"ปญญา นรานํ รตนํ"ปัญญาเป็นแก้วของนรชน   พุทธภาษิตประจำโรงเรียนบทนี้ หมายความว่า"ไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐสำหรับมนุษย์ เสมอเหมือนปัญญา"
อ่านต่อ
ทำเนียบผู้บริหาร
 • 21 November 2018 13:43
 • 885
 • 0
ทำเนียบผู้บริหาร   นางสาวอุบล  สุรทิณฑ์2496-2499 นางจิรวัสส์  นาคเสวต2499-2502 นางสาวสุดารัตน์  จันทร์รัตน์2502-2503 นางสาโรจน์  จิตรื่น2503-2512 นางสำรวล  อ่ำพันธุ์2512-2518 นางสาวเอกจิต
อ่านต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีระนอง
 • 21 November 2018 11:02
 • 467
 • 0
เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีระนอง ทำนอง/เนื้อร้อง :  อร่าม ขาวสะอาด   พวกเราเหล่าโรงเรียนสตรีจังหวัดระนอง หมายใจปองผูกพันรักสามัคคีสัมพันธ์ ดุจดังสายโลหิตสายเดียวกัน สมานฉันท์ผูกพันด้วยกันทุกคน   สิ่งใดให้ความดีสตรีจังหวัดระนอง ทุกคน
อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • 12 November 2018 23:21
 • 907
 • 0
บุคลากร กลุ่มพัฒนาผู้เรียน              นางเนตรนภิส ตันกุลหัวหน้ากิจกรรมแนะแนว           นางสาวนุชรี หัสนี       นางสาวกชพรรณ ทองเจริญ
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • 8 November 2018 22:41
 • 820
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              นายนภวิชญ์ ขำเกลี้ยงหัวหน้ากลุ่มสาระ                    นายอาห์หมัด สาดี
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • 8 November 2018 22:35
 • 748
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี              นายธนายุส พิจยานนท์หัวหน้ากลุ่มสาระ                    นายธีระช
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ
 • 8 November 2018 22:31
 • 997
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              นายณัฐตนัย ผกากรองหัวหน้ากลุ่มสาระ                    นางฆนรส นิลเพชรรองหัวหน้ากล
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
 • 8 November 2018 22:27
 • 666
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา              นางสาวภุมรินทร์ บุญพาหัวหน้ากลุ่มสาระ                    นายสมชาย ส
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 • 8 November 2018 22:24
 • 762
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              นายอัศนัย มาเกตุหัวหน้ากลุ่มสาระ                    นางสาวข
อ่านต่อ