สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีระนอง
ทำนอง/เนื้อร้อง :  อร่าม  ขาวสะอาด

พวกเราเหล่าโรงเรียนสตรีจังหวัดระนอง
หมายใจปองผูกพันรักสามัคคีสัมพันธ์
ดุจดังสายโลหิตสายเดียวกัน
สมานฉันท์ผูกพันด้วยกันทุกคน

สิ่งใดให้ความดีสตรีจังหวัดระนอง
ทุกคนต้องร่วมมือคือหน้าที่ของตน
สร้างศักดิ์ศรีมีระเบียบเรียบร้อยทุกคน
เพื่อเพิ่มผลความดี สตรีระนอง สรีระนอง

ใต้ร่มธงฟ้าขาวพราวสง่าน่าชวนมอง
หมั่นเรียนเพื่อรอบรู้ เชิดชูเพื่ออนาคตไกล
เพื่อสร้างชาติไทย ก้าวไกลเจริญดังใจปอง
เทิดเกียรติโรงเรียนไว้ มั่นใจไม่ยอมให้หม่นหมอง
ธงฟ้าขาวโบกไป ใกล้หรือไกลหัวใจหมายปอง
สตรีจังหวัดระนองเด่นเอย

view