สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีระนอง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีระนอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษ...

อ่านต่อ
 
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  

สรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตามที่ได้ประกาศโรงเรียนสต...

อ่านต่อ
 
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

  

มรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งครูผู้...

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

   

ภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีความประส...

อ่านต่อ
 
ประกาศโรงเรียนสตรีระนองเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศโรงเรียนสตรีระนองเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

  

น่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและฝ่ายงบประมาณและแผนงาน ดูรายละเอียดเอกสารแนบท้ายป...

อ่านต่อ
 
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน

  

ในตาแหน่งครูผู้สอน นั้นบัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่...

อ่านต่อ
 
 
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

    

ภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีความประส...

อ่านต่อ
 
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

  

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และเป็นโรงเรียนแข่งขันสูง ดังนั้นเพื่อให้การดำเ...

อ่านต่อ
 
 
 
ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

   เด็กชายศุภกิตติ์  จันทร์ดารา คว้า 2 เหรียญทอง ระดับภาคใต้...

อ่านต่อ
อบรมโรงเรียนในฝัน โปรแกรม Ulead

อบรมโรงเรียนในฝัน โปรแกรม Ulead

แกรม Ulead Video Studio ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2553    ...

อ่านต่อ
 
รายชื่อนักเรียน'สตรีระนองสอบติด Admission 53

รายชื่อนักเรียน'สตรีระนองสอบติด Admission 53

าสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ธรรมศาสตร์ น.ส.เพ็ญทิพย์  ...

อ่านต่อ
หนังสือหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับสมบูรณ์ 4 สี)

หนังสือหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับสมบูรณ์ 4 สี)

ช 2551 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 4 สี (ดาวน...

อ่านต่อ
 
การประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

การประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

ารประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สา...

อ่านต่อ
เครื่องมือสังคมออนไลน์

เครื่องมือสังคมออนไลน์

่างกันและมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานจึงเกิดเป็นสั...

อ่านต่อ
 
หนังสือแนวทางการดำเนินงานโงเรียนมาตรฐานสากล

หนังสือแนวทางการดำเนินงานโงเรียนมาตรฐานสากล

ดการศึกษาคู่มือบริหารจัดการระบบคุณภาพคู่มือหลักสูตรและการเรียนการสอนคู่มือสร้างเ...

อ่านต่อ
view