สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ตามที่ได้ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง  ลงวันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  นั้น
         บัดนี้  การสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ตามรายชื่อดังต่อไปนี้


Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view