สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งครูผู้สอน

          ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนสตรีระนอง  ลงวันที่  4  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่   17  พฤษภาคม  2559  นั้น

โรงเรียนสตรีระนอง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะปรากฎ

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view