สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ด้วยโรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในการ
ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1อัตรา
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสตรีระนอง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view