สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศโรงเรียนสตรีระนองเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศโรงเรียนสตรีระนองเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ดูรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view