สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------
ด้วยโรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในการดำเนินการสรร
หาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและฝ่ายงบประมาณและ
แผนงาน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสตรีระนอง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view