สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
จัดทำรายงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

จัดทำรายงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณ พีเอ็นรีสอร์ท อ.หลังสวน จ.ชุมพร

อ่านต่อ
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักราช

อ่านต่อ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีระนอง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีระนอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศโรงเรียนสตรีระนองเรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีระนอง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘เพื่อให้พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษ...

อ่านต่อ
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายละเอียดดูที่นี่

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตามที่ได้ประกาศโรงเรียนสต...

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

  

ประกาศโรงเรียนสตรีระนองรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งครูผู้...

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

   

ประกาศโรงเรียนสตรีระนองเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างด้วยโรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีความประส...

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

  

ประกาศโรงเรียนสตรีระนองเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและฝ่ายงบประมาณและแผนงานดูรายละเอียดที่นี่

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนสตรีระนองเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศโรงเรียนสตรีระนองเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

  

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและฝ่ายงบประมาณและแผนงาน ดูรายละเอียดเอกสารแนบท้ายป...

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  

ประกาศโรงเรียนสตรีระนองเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและฝ่ายงบประมาณและแผนงาน---------------------------------------------------------------------...

อ่านต่อ
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน